Německý jazyk patří mezi deset nejpoužívanějších jazyků na světě. I samotní Němci mají problém se dorozumět v jednotlivých spolkových republikách.

Publikováno Šárka

Arkýř, bavlna, drát, fajfka, helma, krám, machr, pumpa, rašple, šachta nebo židle. Do roku 1918 byla němčina v některých českých krajích úředním jazykem. Němečtí osídlenci, mezi nimiž byli i Sasové, s sebou přinášeli novou slovní zásobu. Germanismy v České republice zakotvily a používáme je dodnes.

deutsch-tschechische Grenze

Německý jazyk patří mezi deset nejpoužívanějších jazyků na světě a po ruštině je to druhý nejrozšířenější evropský jazyk. Němčina je denně používána v mnoha státech Evropy. Je úředním jazykem v Německu, Rakousku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku, Itálii a v Belgii. 

Dokonce je zakořeněna i v Namibii (25 tisíc mluvčích). Tato jihoafrická republika byla v letech 1884 až 1915 zastoupena německou kolonií. Důkazem jsou tomu všudypřítomné místopisné názvy jako například Konigstein / nejvyšší hora, Swakopmund / přístav nebo Naukluft /národní park.

Standardní forma němčiny se nazývá Hochdeutsch, ale existuje velké množství dialektů a nářečí, proto samotní Němci mají problém dorozumět se v jednotlivých spolkových zemích. Podle statistiky Goethe institutu mluví dialekty 60 % Němců. Nejznámějšími a nejméně srozumitelnými jsou bavorština a saština.

V roce 2012 potvrdil výzkum veřejného mínění ke Dni německého sjednocení, že saský dialekt se těší oblibě jen u 8 % občanů Německa. Druhým outsiderem se stal berlínský dialekt, který se líbí pouhým 11 % Němců. Naopak nejsympatičtějším je severoněmecký dialekt, používaný převážně v Hamburku. Pyšní se 29 % oblíbenosti, druhou příčku obsadila bavorština, která je u našich německých sousedů na 27 % popularity. 

Protože žiji v Chemnitz, vrátím se k saskému dialektu, které na první pohled připomíná šišlání. Vyznačuje se především záměnou samohlásek „a“ za „o“, „e“ za „ä“, „o“ za „ooh“ a souhlásek „p“ za „b“, „t“ za „d“ a „k“ za „g“.

Ještě větší oříšek tvoří v saském dialektu celá slova, kterým mnohdy nepřijdou na zoubek ani lidé z Mnichova nebo z Rostocku. Například slovo Wannsdrammeln znamená ve spisovné němčině Bauchschěerzen / bolesti břicha. Slovo Nischl je ve spisovné němčině Kopf / hlava.

Významnou představitelkou saského dialektu byla lipská spisovatelka, básnířka a schizofrenička Lena Voigt. Jejím unikátem se stalo dílo Rottkäpchen / Červená Karkulka. Tato kniha jakožto i ostatní její díla se nesměla vydávat, protože údajně zošklivovala svým hojným saským dialektem německý jazyk.

Lena Voigt, Quelle: de.wikipedia.org

Nesmíme zapomenout na Krušné hory, které jsou též typické pro severní Česko. Dovolím si na závěr uvést několik vět v německém jazyce, v krušnohorském dialektu a v českém překladu.

Erzgebirgische Mundart

německy: Oben auf dem Hügel war es ganz schön windig.
krušnohorské nářečí: Druhm uf dr Heh tot dr Wind ganz schie blosn.
česky: Nahoře na kopci bylo pěkně větrno.

německy: Auf dem Heimweg haben wir uns auch noch verlaufen.
k
rušnohorské nářečí: Uffn Hammwaag hammr uns aa noch vrloffn.
česky: Na cestě domů jsme ještě zabloudili.

německy: Glück auf! Guten Tag!
krušnohorské nářečí: Glick af!
česky: Zdař Bůh! Dobrý den!

německy: Morgen gehen wir Pilze suchen.
krušnohorské nářečí: Morgn gih mir in de Schwamme.
česky: Zítra jdeme na houby.

německy: Der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
krušnohorské nářečí: Dar sieht en Wald vur lautr Baam net.
česky: Pro stromy nevidí les.

německy: So ein schönes Dörflein wie Breitenbrunn gibt es viele in unserem Erzgebirge.
krušnohorské nářečí: Su e schienes Darfl wie Breitenbrunn gibts viele in unnerm Arzgebirg.
česky: Tak krásných vesniček, jako je Breitenbrunn, je v Krušných horách mnoho.

německy: Ich habe mein Fernglas vergessen.
krušnohorské nářečí: Lech hob mei Raziehglos vergassn.
česky: Zapomněla jsem můj dalekohled.

Mohlo bby se Vám také líbit