Wörterbuch für den Schienenverkehr

Publikováno Šárka

Stůj, zastavte všemi prostředky!

Halt mit allen Mitteln!

(ta) železniční stanice ŽST

ten železniční vlak, to železniční návěstidlo

(to) nádraží                                                                            

(ten) vlak                                                                               

(to) nástupiště                                                                         

(to) návěstidl                                                                           

! (ta) návěst, ( (ta) “Výstraha!”)                                                 

(ta) lokomotiva                                                                      

(ten) sběrač                                                                          

(to) stavědlo                                                                         

(ta) vlečk                                                                                                                           

(ten) osobní vla                                                                 

(ten) nákladní vlak    

! (ta) kolej                                                                            

(to) kolejiště                                                                         

(ta) výhybka                                                                         

(ten) přejezd                                                                         

(ta) křižovatka                                                                            

(ta) zatáčka                                                                              

(ta) závora                                                                

(to) trolejové vedení                          

die Eisenbahnstation

der Zug, das Signalanlage

der Bahnhof

der Zug

der Bahnsteig

die Signalanlage

das Signal (“Warnung!”)

die Lokomotive

der Stromabnehmer

das Stellwerk    

das Anschlussgleis                                                       

 der Personenzug

der Güterzug

das Gleis

 die Gleisanlage

die Weiche

der Übergang

die Kreuzung

die Kurve

die Schranke

die Oberleitung /Fahrleitung

 (to) povolání

der Beruf

(ten) strojvedoucí Lukáš, strojvůdce                                

(ta) strojvedoucí Eliška

(ten) výpravčí Tomáš                                                               

(ta) výpravčí Alena

(ten) železničář  Josef                                                               

(ta) železničářka Eva                                                                

(ten) dispečer Zdeněk                                                              

(ta) dispečerka Zuzana

(ten) strojmistr František              

(ten) posunovač Filip                                                            

(ta) posunovačka Jitka

(ten) výhybkář Karel                                                                 

(ten) vozmistr Emil                                                        

der Lokführer 

die Lokführerin 

der Fahrdienstleiter 

die Fahrdienstleiterin 

der Bahnangestellter 

die Bahnangestellte 

der Dispatcher (der Fahrdienstleiter)

die Dispatscherin 

der Lokleiter 

der Rangierer 

die Rangiererin 

der Weichenwärter  

der Wagenmeister

(ta) návěst

das Signal

Stůj!                                             

Volno!                                                 

(ta) Výstraha!                                     

(ten) Odjezd!                                       

! (ta) ruční návěst             

Halt!

Frei!

Warnung!

Abfahrt!

das Handsignal

(to) návěstidlo

die Signalanlage

(to) hlavní návěstidlo                                      

(to) odjezdové návěstidlo                                          

ten odjezdový vlak, ta odjezdová výhybka

(to) vjezdové návěstidlo                                                        

(to) cestové návěstidlo                      

(to) oddílové návěstidlo                   

(to) krycí návěstidlo                           

(to) seřaďovací návěstidlo                               

(to) vložené návěstidlo   Veselí nad MoravouPraha – Smíchov a Praha-Bubny

die Hauptsignalanlage

die Ausfahrsignalanlage

die Einfahrsignalanlage

die Zwischensignalanlage

die Blocksignalanlage

die Deckungsignalanlage

die Rangiersignalanlage

die Schutzsignalanlage

die Schutzsignalanlage

(ta) kolej

das Gleis

(ta) staniční kolej                                                         

(ta) traťová kolej                                                        

 (ta) dopravní kolej                                                      

(ta) hlavní kolej                                                        

(ta) protisměrná kolej                

(ta) vedlejší kolej                                                         

(ta) sousední kolej                                                       

(ta) lichá kolej

(ta) sudá kolej

(ta) vyloučená kolej                             

(ta) manipulační kolej                                                                                               

(ta) odstavná kolej                                           

(ta) spojovací kolej                                                    

(ten) námezník

(ta) výluka                                 

návěst hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku (včetně PN)   

návěst Odjezd, daná výpravčím   

das Bahnhofsgleis

das Streckengleis

das Betriebsgleis

das Hauptgleis

das Gegengleis

das Nebengleis

das Nachbargleis

das ungerade Gleis

das gerade Gleis

das gesperrte Gleis

das Rangiergleis 

das Abstellgleis

das Verbindungsgleis

das Grenzzeichen

die Sperrung

Signal der Hauptsignalanlage

Signal Abfahren gegeben von dem Fahrdienstleiter

(ten) rozkaz

der Befehl

(ten) písemný rozkaz                                                  

(ten) ústní rozkaz                                                        

(ten) všeobecný rozkaz                                         

(to) telekomunikační zařízení / (ten) rozhlas       

(to) rádiové zařízení                                                                 

(ta) noční návěst                                                                        

(ta) RPN přivolávací návěst                                                      

(ta) vysílačk                                                               

(ta) ruční přivolávací návěst – denní návěst         

Stůj, zastavte všemi prostředky!                          

(ta) výprava vlaku                                                        

(ten) odjezd vlaku                                                        

(ta) výpravka                                                                

(ta) porucha                                                                        

(ta) technická chyb                                                              

der schriftliche Befehl

der mündliche Befehl

der allgemeine Befehl

die Lautsprecheranlage

der Zugfunk

das Nachtsignal

das Ersatzsignal

das Handfunkgerät

das Handersatzsignal

Halt mit allen Mitteln!

die Zugabfertigung

die Zugabfahrt

der Befehlsstab

die Störung

der technische Fehler

Porucha trakčního vedení

Störung Oberleitung

Trakční vedení je poškozené. 

Výpadek trakčního napětí.                

Zkrat na lokomotivě.                           

Lokomotivu musíte uzemnit. 

Stáhněte sběrače.                              

1 sběrač, 2 sběrače, 3 sběrače, 4 sběrače

1 lokomotiva, 2 lokomotivy

Na koleji leží trolejové vedení.          

Na koleji leží žena / paní, muž.

Mám poškozený sběrač.                    

Nemám napětí.  

ten vlak, ta závora, to nádraží  

Nemůžu jet dál.                                   

Čekejte na pokyny.                            

Čekejte na pokyn.

Zastavte!                                                

Zastav!         

Oberleitung ist beschädigt.

Oberleitung ist stromlos.

Lokomotive hat Kurzschluss.

Sie müssen die Lokomotive erden.

Senken Sie die Stromabnehmer.

1 Stromabnehmer, 2 Stromabnehmer, 3 Stromabnehmer, 4 Stromabnehmer

1 Lokomotive, 2 Lokomotiven

Auf dem Gleis liegt die Oberleitung / Fahrleitung.

Auf dem Gleis liegt eine Frau, ein Mann.                      

Ich habe einen defekten Stromabnehmer.

Ich habe keine Spannung.

 der Zug, die Schranke, der Bahnhof

Ich kann nicht weiter fahren.

Warten Sie auf die Anweisungen.

Warten Sie auf die Anweisung.

Halten Sie an!

Halte an!

Co dělám, když nemám napětí?

Was mache ich, wenn ich einen Stromausfall habe?

(ten) krok                                             

(ten) grog

  1. Zastavím vlak.           
  2. Kontroluju sběrač a trakční vedení ( z okna nebo ze dveří). Nezvedám jiný sběrač.
  3. Je trolejové vedení v pořádku? 

Je sběrač v pořádku? 

Není v pořádku. 

pořád                                                      

  1. Volám výpravčímu. 
  2. Zavolejte výpravčímu 

Výpravčí dá pokyn k další jízdě. 

Ohlašuji mimořádnou událost.   

Jedu.                                                       

Nejedu.                                                  

 der Schritt

tschechischer Schnaps

  1. Ich halte den Zug an.
  2. Ich kontroliere den Stromabnehmer und die Oberleitung (aus dem Fenster oder aus der Tür). Ich hebe keinen anderen Stromabnehmer
  3. Ist die Oberleitung in Ordnung?

Ist der Stromabnehmer in Ordnung?

Ist nicht in Ordnung.

immer

  1. Ich rufe den Fahrdienstleiter an.
  2. Rufen Sie den Fahrdienstleiter an.

Der Fahrdienstleiter gibt mir die Anweisung zur Weiterfahrt.

Ich melde aussergewöhnliches Ereignis.

Ich fahre.

Ich fahre nicht.

Návěst pro elektrický provoz

Signal für elektrischen Betrieb

Začátek stejnosměrné trakční soustavy

Zdvihněte sběrač       

Připravte se ke stažení sběrače 

Stáhněte sběrač         

Vypněte trakční odběr 

Připravte se k vypnutí proudu                      

Začátek jednofázové trakční soustavy 

Vypněte prou                                             

Kolej ve směru doprava / doleva bez TV  

Zapněte proud                                      

Všechny koleje bez trakčního vedení  

Kolej v přímém směru bez trakčního vedení

Beginn der Gleichspannung

Signal Bügel an

Signal Bügel ab erwarten

Signal Bügel ab

Schalten Sie die Traktionsleistung aus.

Stromabnahme ausschalten / Stromausschalten erwarten

Beginn des Einphasenstromssystems

Schalten Sie die Stromversorgung aus.

Gleis in der Richtung rechts / links ohne FL

Strom einschalten

Alle Gleise ohne FL

Gleis in gerader Richtung ohne FL

(ta) návěst

das Signal

denní návěst (na 100 metrů a více)  

noční návěst (snížená viditelnost)  

ruční návěst (dává se ručním návěstidlem) 

pochybná návěst (nejasná, nejistá) 

zhaslé návěstidlo (nesvítí)                             

přenosné návěstidlo                                     

světelná návěst (má světlo)  

slyšitelná návěst (píšťala, houkačka

návěsti, zakazující jízdu (zákaz jet dál) 

návěsti pro zkoušku brzdy                

návěsti výstražné (očekávej Stůj)  

návěsti pro posun

das Tagessignal (auf 100 Meter und mehr)

das Nachtsignal (schlechte Sichtbarkeit)

das Handsignal (durch Signalmittel gezeigt)

zweifelhaftes Signalbild

erloschenes Signalbild (es leuchtet nicht)

nicht ortsfestes Signal

Lichtsignal (mit Licht)

hörbares Signal (Pfeife, Hupe)

haltzeigende Signale (Fahrverbot)

Bremsprobesignale

Vorsignale (Halt! erwarten)

Rangiersignale

Návěsti zakazující jízdu

haltzeigende Signale

Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky

Halt mit allen Mitteln!

viditelná návěst

Musím zastavit všemi prostředky. 

slyšitelná návěst                                            

Musím zastavit všemi prostředky.  

píšťalka                                                  

houkačka                                               

lokomotivní houkačka                                              

několikrát opakovaně                        

červené světlo na hnacím voze

přerušované bílé horní světlo na hnacím voze

sichtbares Signal

Ich muss mit allen Mitteln anhalten.

hörbares Signal

Ich muss mit allen Mitteln anhalten.

die Pfeife

die Hupe

die Lokhupe

3 Töne

rotes Licht auf der Maschine

oberes Licht auf der Maschine blinkt weiss

Návěst Stůj

Signal Halt

přenosné návěstidl                           

Musím zastavit před návěstidlem.

ruční návěst                                              

Musím zastavit před návěstidlem.  

nicht ortsfestes Signal

Ich muss vor der Signalanlage anhalten.

Handsignal

Ich muss vor der Signalanlage anhalten.

Návěsti výstražné

Vorsignale

přenosné návěstidlo        

předvěstí návěst Stůj  

nicht ortsfestes Signal

 das Haltsignal erwarten

Návěst Výstraha

Signal Warnung

žlutý praporek                                     

ruční návěst                                              

předvěstí návěst Stůj  

die gelbe Flagge

ruční návěst                                              

předvěstí návěst Stůj   

Návěsti slyšitelné

hörbare Signale

návěst Pozor                                             

jeden dlouhý zvuk lokomotivní  

houkačkou, dvě sekundy 

varování osob na pohyb vozidel    

Signal Achtung

ein langer Ton von der Lokomotive

mit der Hupe, 2 Sekunden

Personen vor bewegten Fahrzeugen warnen

Návěsti pro zkoušku brzdy

Bremsprobesignale

Návěst Zabrzděte 

Strojvedoucí zabrzdí soupravu průběžnou brzdou.

Návěst Odbrzděte                                

Strojvedoucí odbrzdí soupravu průběžnou brzdou. 

Návěst Brzda v pořádku         

konec zkoušky brzdy                                                 

Signal Bremse anlegen

Lokführer legt die komplete Bremse des Zuges an.

Bremsen lösen

Lokführer löst die Bremsen von dem Zug.

Signal Bremse in Ordnung

Ende der Bremsprobe

Návěst Stlačte

Signal Aufdrücken

Musím stlačit vozidla, aby mohla být svěšena nebo rozvěšena

Ich muss aufdrücken zum Kuppeln

Návěst Pomalu     

Signal langsam

Musím snížit rychlost vozidel na nejvýše 5 km/h, předvěstí ruční návěst pro posun Stůj.

Ich muss die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf maximal 5 km/h reduzieren und das Signal Halt erwarten.

Návěst Stůj

Signal Halt

Musím ihned zastavit.

 Ich muss sofort halten.

Návěst Popotáhnout

Signal Vorziehen       

Provedu kratší pohyb vozidel.

Ich führe kurze Fahrtbewegungen durch.

Návěst Přiblížit

Signal Herkommen

Pohyb vozidel směrem k zaměstnanci, který tuto návěst dává.

Bewegung von Fahrzeugen zum Mitarbeiter, der das Signal gibt.

Návěst Vzdálit

Signal Wegfahren

Pohyb vozidel směrem od zaměstnance, který tuto návěst dává.

Bewegung von Fahrzeugen vom Mitabreiter, der das Signal gibt.

Návěst Souhlas k posunu

Zustimmen fürs Rangieren

svislá osmička červeným praporkem (denní návěst) nebo

ruční svítilnou s bílým světlem (noční návěst) 

dává výhybkář                                     

Indikátorová tabulka se šipkou

návěstidlo platí pro kolej, ke které šipka směřuje

die senkrecht zeigende Acht mit einer roten Fahne (Tagessignal)

 mit einer weissleuchtenden Handlampe bei Nacht

das zeigt der Weichenwärter

Zuordnungstafel mit Pfeil

das Signal gilt für das Gleis, auf das der Pfeil zeigt

praktická slova

praktische Ausdrücke

výstup 

přílet   

vchod              

přestup           

odjezd                                                     

nástup            

východ            

kouření zakázáno                  

zákaz vstupu                          

zavřeno x otevřeno                

zákaz fotografování               

diskrétní zóna                        

Prosíme, nepoužívejte mobilní telefony.       

zákaz parkování                                   

mimo provoz              

der Ausstieg

der Anflug

 der Eingang

 der Umstieg

die Abfahrt

der Einstieg

der Ausgang /das Osten

Rauchen verboten

Eingang verboten

geschlossen x geöffnet

Fotografieren verboten

diskrete Zone

Bitte kein Handy benutzen.

Parken verboten

auβer Betrieb

Mohlo bby se Vám také líbit